Nabízím provádění základního i opakovaného školení "Obsluha manipulačních vozíků"

  Teoretická příprava
probíhá ve školícím středisku (J.Kubelíka 1753, Most) v učebně vybavené všemi potřebnými pomůckami, nebo přímo u Vás ve Vaší firmě.
Školení probíhá dle osnov akreditovaného certifikačního orgánu a jsou schváleny Ministerstvem školství.
Maximální počet uchazečů: 20 osob.

  Praktická příprava
probíhá v Areálu firmy SRP Servis s.r.o., Čepirohy 136, nebo také ve Vaší firmě.

  Závěrečné zkoušky
probíhají za úč​​asti zkušebního komisaře a průkazy jsou zaevidovány u akreditovaného certifikačního orgánu č.3073, Praha1.

  Rekvalifikační kurzy
zahájení všech kurzů probíhá v 08:00 hodin na učebně v ulici J.Kubelíka č.p.1753.

   Dále zprostředkuji školení jeřábníků, vazačů a obsluh stavebních strojů.